Jogi nyilatkozat

A honlapunkon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért az IDS Medical Kft. (továbbiakban: Cég) felelősséget nem vállal.

A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, vagy a saját személyes használatot meghaladó  mértékben tárolni, esetleg kinyomtatni a Cég előzetes engedélye nélkül tilos. A honlap tartalmának bármilyen célú szolgáltatásként való továbbfelhasználása csak a Cég előzetes írásbeli engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet.
A honlapon szereplő adatok jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

A Cég nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, hiányosságából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.      

Honlapunkon olyan linkek is találhatók, amelyek nem a Cég szervezetéhez tartozó oldalakra mutatnak, ezért azok tartalmáért, illetve a honlapok adatkezelési biztonságáért nem vállalunk felelősséget.

A honlapot bárki mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja. A Cég szolgáltatásainak igénybevételéhez, a rendeléshez személyes adatainak megadása is szükséges. Amennyiben a honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Cég kezelje és feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a Cég tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését. A Cég a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a regisztráció során keletkező információkat szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

Kiadó:

The Courses